Nama tidak boleh kosong
Email tidak boleh kosong (example@example.example)
No. telp tidak boleh kosong (hanya angka)
Kategori tidak boleh kosong
Area tidak boleh kosong
Deskripsi tidak boleh kosong
Deskripsi tidak boleh kosong
captcha tidak boleh kosong